Kapselendoskopi av tynntarm

Om undersøkelsen

Kapselendoskopi er en undersøkelse av tynntarmen. Den utføres vanligvis ved mistanke om patologi i tynntarmen, når øvrige undersøkelser av tarmen ikke har avdekket årsak. Undersøkelsen er svært egnet for diagnostikk og kartlegning av Crohn`s sykdom.

Kapselen som benyttes er 3 cm lang og 1 cm i diameter. Den består av kamera, batteri, lyskilde og opptaker. Kapselen svelges og føres med tarmbevegelsene gjennom tarmen. Legen vil etter undersøkelsen lese av filmen og identifisere eventuelle patologiske forandringer i tynntarmen. Resultatet av undersøkelsen foreligger vanligvis innen 1 uke etter at vi har mottatt kapselen i retur. Du (og henvisende lege) vil bli informert om resultatet i brevs form eller ved påfølgende konsultasjon.

Undersøkelsen er enkel og smertefri for pasienten. Undersøkelsen ses på som trygg. En sjelden gang kan imidlertid kapselen sette seg fast i tarm, dersom det på forhånd er trange partier der. Ved mistanke om dette bør MR av tynntarmen gjøres først.

Forberedelser til undersøkelsen

Dagen før undersøkelsen:
Du skal faste 24 timer før undersøkelsen – dvs ikke spise mat, men du kan drikke klare væsker som vann, klar sportsdrikk (uten blå eller rød farge), brus, buljong, saft, eplejuice, te eller kaffe (uten melk).

Kl 17 skal du ta 1 pose med Picoprep tømningsmiddel (reseptfritt, kjøpes på apotek).

Pasientskjema
Nye pasienter bes fylle ut skjemaet for medisinsk informasjon og ta det med til undersøkelsen.
Last ned skjema for medisinsk informasjon her.

Undersøkelsesdagen:

Mat skal ikke inntas. Du skal heller ikke drikke siste 2 timer før undersøkelsen. Faste medisiner kan tas som vanlig, men senest 2 timer før undersøkelsen.

I forbindelse med at du svelger kapselen, skal du drikke ½ - 1 liter av tømningsmiddelet Endofalk, som du får utlevert av personalet. Etter dette skal det gå 2 timer før du kan drikke igjen. Du kan deretter drikke klare væsker resten av undersøkelsesdagen. Etter 8 timer kan du spise normalt igjen.

Du kan dra hjem eller på jobb etter at kapselen er svelget. Vi anbefaler at du holder deg i vanlig aktivitet.

Neste skritt for deg:
Kapselen må fanges opp og returneres. Du vil får instruksjon om hvordan dette skal skje i.f.m. undersøkelsen.