Fekal transplantasjon ved Clostridium Difficile

Pasientinformasjon vedr fekal microbiota transplantasjon (FMT) hos pasienter med Clostridium difficile tarminfeksjon


Som markedsledende aktør i privatmarkedet i Norge tilbyr Moloklinikken fekal transplantasjon til pasienter med clostridium difficile tarminfeksjon. Legene ved Moloklinikken har relevant faglig bakgrunn, har lengst erfaring med metoden på privatmarkedet i Norge.

Clostridium difficile er en tarminfeksjon som oftest kommer i etterforløpet av antibiotikabehandling, der den vokser frem i et økologisk vakum som oppstår når antibiotika presser ned tarmfloraen for øvrig. Den kan også iblant påvises hos andre pasientgrupper (immunsvekkete pasienter, eldre mennesker).

Symptomer er diare, iblant blodtilblandet, og pasienten har ofte redusert allmenntilstand. I noen tilfeller kan infeksjonen være livstruende.

Diagnosen stilles ved å påvise bakterien, eller et toxin som bakterien produserer, i avføringsprøve.

Førstelinje-behandlingen er å stoppe antibiotikabehandlingen som har forårsaket clostridium difficile infeksjonen. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, har tradisjonelt behandlingen av clostridium difficile vært å behandle med andre typer antibiotika (metronidazol, vankomycin). Dette kan ha god effekt..

En del pasienter får imidlertid tilbakefall etter at slik behandling er avsluttet. Fekal transplantasjon vil hos denne pasientgruppen være en god behandlingsopsjon fremfor å re-behandle med enda mere antibiotika. Tarm-økologisk vil det være å foretrekke, og en rekke store studier viser at FMT er en svært effektiv og sikker behandling mot tilbakevendende clostridium difficile-infeksjoner

Pasienter som ønsker behandling med FMT mot clostridium difficile infeksjon, bestiller time til konsultasjon hos gastroenterolog ved Moloklinikken.

Hva kan man forvente av behandlingen?

>90 % av pasientene blir kvitt sin clostridium difficile infeksjon etter èn behandling

Hva består behandlingen av?

Ved Moloklinikken gis vanligvis fekal transplantasjon via gastroskopi.

Som donormateriale bruker vi Bactari®. Bactari® består av avføring fra frisk giver med normal tarmflora, som er omfattende utredet for å unngå overføring av smitteførende sykdommer.

Etter behandlingen

Pasienten kan etter behandlingen reise hjem uten spesielle forholdsregler.

Bivirkninger

Behandlingen er godt tolerert, men det er ikke uvanlig at magen blir urolig i forløpet av behandlingen. Dette gjelder særlig første uke. Diare, forstoppelse, luftplager, mageknip og kvalme er vanlig, men som regel tolererbart og forbigående.