Pasientinformasjon:
Allergivaksinasjoner

Allergivaksinasjoner

 

Allergivaksinering er et behandlingsalternativ når vanlig behandling ikke har hatt god nok effekt eller ikke kan benyttes. Behandlingen går ut på å redusere allergiske symptomer ved å gi injeksjoner med ekstrakter av det man er allergisk mot.

Det startes med en svært liten dose som økes hver uke, og i løpet av 7 uker økes denne til en vedlikeholdsdose som deretter gis hver 8.uke i 3-5 år.

På denne måten kan man utvikle toleranse mot allergenene man behandles med.