Pasientinformasjon: Spirometri

Om undersøkelsen

Spirometri er en undersøkelse av en persons lungefunksjon. Denne testen måler mengde og hastigheten på luften ved inn- og utpust. Det hyppigste brukte målet på lungefunksjonen er FEV1 (Forsert Ekspiratorisk Volum på 1 sekund).

Ved denne testen måles volumet som kan blåses ut i løpet av det første sekundet etter en maksimal innpust. Dette volumet blir oppgitt i liter og i prosent i forhold til forventet verdi, justert for alder, høyde og kjønn. FEV1 er det mest anvendelige målet på den globale lungefunksjonen, men er bare et av mange mål på lungefunksjonen.

FEV1 brukes også som utgangspunkt for reversibilitetstest. Med denne testen måles i hvilken grad luftveiene responderer på bronkieutvidende medikamenter. Testen skiller ofte godt mellom astma og KOLS.

Forberedelser til undersøkelsen

Det er ingen spesiell forberedelse. Unngå store måltider 1 time før undersøkelsen. Unngå store anstrengelser umiddelbart før undersøkelsen. Ta dine ordinære, faste medisiner, hvis du ikke har fått beskjed om noe annet.