Skip to main content

Pasientinformasjon: Lungevolum

Om undersøkelsen

I en body-boks (plethysmografi) kan vi måle den totale lungekapasiteten og det restvolumet som er igjen etter man har tømt lungene helt. Restvolumet er viktig i diagnostikk av bl.a. KOLS og for å differensiere restriktive og obstruktive lungesykdommer.

Det og benyttes også for å måle effekten av igangsatt behandling, samt vurdering av progresjon i sykdomstilstanden. Videre måles luftveismotstanden i bronkiene, større motstand tyder på trangere bronkier og mer alvorlig tilstand.

Forberedelser til undersøkelsen

Det er ingen spesiell forberedelse. Unngå store måltider 1 time før undersøkelsen. Unngå store anstrengelser umiddelbart før undersøkelsen. Ta dine ordinære, faste medisiner, hvis du ikke har fått beskjed om noe annet.