Skip to main content

Pasientinformasjon:
EIA test

Om undersøkelsen

EIA-test utføres på tredemølle og undersøker samspillet mellom lunger, hjerte og muskulatur. Etter måling av høyde og vekt vil du ta pusteprøver for å vurdere lungefunksjonen. Det vil bli tatt EKG hvis det er første gang testen utføres. Du kommer til å ha en maske på deg for å måle oksygenopptaket. Dette vil gi et mål på ”kondisjonen”. I tillegg kommer oksygenmetningen til å bli målt . Du skal løpe på tredemøllen i cirka 6 minutter.

Du må regne med å bli sliten, men testleder passer på at du kan bestemme belastningsgrad. Underveis blir det observert hvordan du løper og puster. Etter at du er ferdig med å løpe vil lungefunksjonen din bli målt flere ganger med noen minutters mellomrom. Dette gjøres for å vurdere om du har anstrengelsesutløst astma.

Testen tar cirka 1 time  og etterpå blir den gjennomgått sammen med lege.

Forberedelser til undersøkelsen

Hvis du tar inhalasjonsmedisiner bør du ikke ta dem det siste døgnet før testen. Spis frokost, men vær ikke for mett rett før undersøkelsen.  Ta med ledige klær som er lett å bevege seg i. Gjerne joggesko og treningstøy hvis du har. Ikke anstreng deg hardt samme dag som undersøkelsen.