Pasientinformasjon:
Elektrokardiografi (EKG)

Om undersøkelsen

Registrerer et slags fotavtrykk av den elektriske strømmen som går gjennom hjertet når det pumper. Kan avdekke pågående hjerterytmeforstyrrelser, avvik i strømutbredelsen i hjertet etter hjerteinfarkt eller annen form for skade på hjertemuskelen.

10 ledninger festes til kroppen via klistrelapper og selve prosedyren tar kun et par minutter og krever ingen spesiell forberedelse fra deg som pasient. Hos enkelte menn kan det være nødvendig å barbere bort litt hår fra brystkassen for å få klistrelappene til å henge.

Forberedelser til undersøkelsen

Ingen forberedelser er nødvendig for denne undersøkelsen.