Pasientinformasjon:
Elektrokardiografi (EKG)

Om undersøkelsen

Registrerer et slags fotavtrykk av den elektriske strømmen som går gjennom hjertet når det pumper. Kan avdekke pågående hjerterytmeforstyrrelser, avvik i strømutbredelsen i hjertet etter hjerteinfarkt eller annen form for skade på hjertemuskelen.

10 ledninger festes til kroppen via klistrelapper og selve prosedyren tar kun et par minutter og krever ingen spesiell forberedelse fra deg som pasient. Hos enkelte menn kan det være nødvendig å barbere bort litt hår fra brystkassen for å få klistrelappene til å henge.

Forberedelser til undersøkelsen

Ingen forberedelser er nødvendig for denne undersøkelsen.

Private Spesialister

Private spesialister ved Moloklinikkens har korte ventetider og du kan bestille time uten henvisning fra lege.

Lars Øivind Krafft Sande

Spesialist
Hjertesykdommer
Indremedisin
Les mer


Mange har i dag tegnet behandlingsforsikring/helseforsikring gjennom arbeidsgiver eller privat, og tilbudet ved Moloklinikken vil kunne dekkes av slik forsikring etter henvising fra lege. Ta kontakt med forsikringsselskapet og be om henvisning til oss.