Pasientinformasjon:
Provokasjonstest med metakolin

Om undersøkelsen

Testen måler luftveienes følsomhet, bronkial hyperreaktivitet. Overfølsomhet i luftveiene kan blant annet skyldes astma.

Testen utføres ved at du tar gjentatte pusteprøver der du også puster inn metakolin. Testen avsluttes hvis lungefunksjonen faller med 20%  sammenlignet med utgangsverdi. Etter dette får du luftveisutvidende medisin, og lungefunksjonen måles på nytt.

Testen tar cirka 45 minutter.

Forberedelser til undersøkelsen

  • Unngå store måltider 1 time før undersøkelsen.
  • Unngå store anstrengelser umiddelbart før undersøkelsen.
  • Symptomkontrollerende behandling (inhalasjonssteroider) skal ikke tas de siste 2 ukene før undersøkelsen.