Skip to main content

Pasientinformasjon:
Lungevolum

Om undersøkelsen

I en body-boks (plethysmografi) kan vi måle den totale lungekapasiteten og det restvolumet som er igjen etter man har tømt lungene helt. Vi måler volumet i lungene og motstanden som luftstrømmen møter i luftveiene.

Undersøkelsen utføres sittende i et glasskammer. Du får neseklype på før du begynner å puste inn i et munnstykke. Først puster du vanlig i cirka 30 sekunder, deretter puster du mot em motstand. Når denne opphører skal du puste rolig ut, tømme deg helt for luft og deretter puste maksimalt inn. Testen medfører ikke ubehag, og varer i cirka 10 minutter.

Forberedelser til undersøkelsen

Ikke ta medisiner samme dag som testen utføres.