Pasientinformasjon:
Ultralyd halskar

Om undersøkelsen

Halspulsårene er ofte enkle å visualisere. Det går en halspulsåre på hver side av halsen som igjen deler seg i 2 store årer hvorav en hovedsaklig forsyner ansiktet med blod og den andre forsyner hjernen.

Vi måler tykkelsen på åreveggen som kan sammenlignes med aldersjustert forventning og blant annet påvirkes av om du røyker, har høyt blodtrykk eller høyt kolesterol. Slike risikofaktorer vil, blant flere, også bidra til forkalkninger i åreveggen som regnes som en uavhengig risikomarkør for karsykdom generelt.

Ved undersøkelsen blir også diameteren i årene vurdert, både mtp evt utvidelse og forsnevring. Ved eventuelle funn blir det gjort spesifikke målinger for å vurdere betydningen av funnet.

Forberedelser til undersøkelsen

Undersøkelsen gjøres på 5-10 minutter og krever ingen spesiell forberedelse utover at du helst bør fjerne halssmykker.

Undersøkelser