Pasientinformasjon:
Ultralyd halskar

Om undersøkelsen

Halspulsårene er ofte enkle å visualisere. Det går en halspulsåre på hver side av halsen som igjen deler seg i 2 store årer hvorav en hovedsaklig forsyner ansiktet med blod og den andre forsyner hjernen.

Vi måler tykkelsen på åreveggen som kan sammenlignes med aldersjustert forventning og blant annet påvirkes av om du røyker, har høyt blodtrykk eller høyt kolesterol. Slike risikofaktorer vil, blant flere, også bidra til forkalkninger i åreveggen som regnes som en uavhengig risikomarkør for karsykdom generelt.

Ved undersøkelsen blir også diameteren i årene vurdert, både mtp evt utvidelse og forsnevring. Ved eventuelle funn blir det gjort spesifikke målinger for å vurdere betydningen av funnet.

Forberedelser til undersøkelsen

Undersøkelsen gjøres på 5-10 minutter og krever ingen spesiell forberedelse utover at du helst bør fjerne halssmykker.

Private Spesialister

Private spesialister ved Moloklinikkens har korte ventetider og du kan bestille time uten henvisning fra lege.

Lars Øivind Krafft Sande

Spesialist
Hjertesykdommer
Indremedisin
Idrettsmedisin
Les mer


Mange har i dag tegnet behandlingsforsikring/helseforsikring gjennom arbeidsgiver eller privat, og tilbudet ved Moloklinikken vil kunne dekkes av slik forsikring etter henvising fra lege. Ta kontakt med forsikringsselskapet og be om henvisning til oss.