Pasientinformasjon:
Arbeids-EKG (AEKG)

Om undersøkelsen

Belastningstest som utføres på ergometersykkel. Vi registrerer hjerterytme, blodtrykk og enkel oksygenmetning mens du sykler med stadig økende belastning. Testen gir et objektivt mål på din arbeidskapasitet og er egnet til å avdekke eventuelle hjerterytmeforstyrrelser som utløses av aktivitet, vurdere pulsrespons, blodtrykksprofil og tegn til oksygenmangel i hjertemuskelen din som uttrykk for dårlig blodforsyning.

Eventuelle funn må selvsagt vurderes opp mot risikoprofil, tidligere sykdommer, medikamenter du bruker og ikke minst symptomer. Testens evne til å fange opp tegn til sykdom bedres om du klarer å presse deg selv til det ytterste (gitt at du ikke får symptomer som gjør at vi må avbryte), så det er viktig at du er innstilt på å bli ordentlig sliten.
Selve testen bør ideelt sett vare 8-12 minutter.

Forberedelser til undersøkelsen

Det er en klar anbefaling om at du har lett tøy og joggesko med deg til denne testen, og helst et håndkle til etterpå.
Du bør ikke ha spist et større måltid like før testen.