Skip to main content

Pasientinformasjon:
Programmering av pacemaker

Om undersøkelsen

Har man implantert pacemaker så skal denne kontrolleres med faste mellomrom, samt på eventuell tilleggsindikasjon. Vi tester alle typer pacemakere og gjør eventuelle endringer i programmeringen om det er indikasjon for det til ditt beste.

Undersøkelsen gjøres via et avleserhode som legges utenpå huden der pacemakergeneratoren(batteriet/datamaskinen) ligger. Undersøkelsen tar stort sett 5-10 minutter, litt avhengig av hva som eventuelt må gjøres.

Forberedelser til undersøkelsen

Krever ingen spesiell forberedelse av deg som pasient utover at du helst tar med deg pacemakerkortet ditt som du skal ha fått i forbindelse med implantasjonen.

Private Spesialister

Private spesialister ved Moloklinikkens har korte ventetider og du kan bestille time uten henvisning fra lege.

Lars Øivind Krafft Sande

Spesialist
Hjertesykdommer
Indremedisin
Idrettsmedisin
Les mer


Mange har i dag tegnet behandlingsforsikring/helseforsikring gjennom arbeidsgiver eller privat, og tilbudet ved Moloklinikken vil kunne dekkes av slik forsikring etter henvising fra lege. Ta kontakt med forsikringsselskapet og be om henvisning til oss.