Pasientinformasjon:
Programmering av pacemaker

Om undersøkelsen

Har man implantert pacemaker så skal denne kontrolleres med faste mellomrom, samt på eventuell tilleggsindikasjon. Vi tester alle typer pacemakere og gjør eventuelle endringer i programmeringen om det er indikasjon for det til ditt beste.

Undersøkelsen gjøres via et avleserhode som legges utenpå huden der pacemakergeneratoren(batteriet/datamaskinen) ligger. Undersøkelsen tar stort sett 5-10 minutter, litt avhengig av hva som eventuelt må gjøres.

Forberedelser til undersøkelsen

Krever ingen spesiell forberedelse av deg som pasient utover at du helst tar med deg pacemakerkortet ditt som du skal ha fått i forbindelse med implantasjonen.