Skip to main content

ACNES – Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrom

Om undersøkelsen

Ved ACNES er en nerve i bukveggen i klem. Dette kan gi opphav til magesmerter. Dette er en er relativt vanlig årsak til magesmerter der man ikke finner noe galt ved andre undersøkelser. Forskning viser at opp til 30 % av alle pasienter med kroniske magesmerter kan ha ACNES.

Pasienter med ACNES kan oppleve smertene både akutt og kronisk. Smertens karakter kan variere. Pasienten vil vanligvis rapportere lokaliserte smerter på en side, men det kan også forekomme utstrålende smerter langs nervens forløp fra ryggen. Smerten kan være lokalisert til en nerve eller gå over flere nivåer, og på en eller begge sider av midtlinjen. Tilstanden kan også gi smerter mot lyske og skritt. Hyppigste plassering av smerter er i nedre høyre kvadrant av magen.

Kvinner rammes 5 ganger hyppigere enn menn. Tilstanden kan forekomme i alle aldre.

For sikker diagnose anbefales klinisk undersøkelse av en spesialist med erafring på området og ultralydveiledet injeksjon av lokalbedøvelse. Det er vanskelig å oppdage de små nervene på ultralyd, men de gjennomgående blodkarene i bukveggen kan identifiseres ved bruk av ultralyd/doppler, der nervene følger blodårene.

For mange pasienter vil en lokalbedøvelse ved gi smertelindring i lengre tid enn lokalbedøvelsens virketid. Ved raskt tilbakevendende plager kan lokal bedøvelse gis igjen, eller man senere bruke annen form for injeksjonsbehandling (f.eks. Botox), for mer varig effekt.

Noen pasienter trenger til slutt en operasjon. Operasjonen innebærer deling av nerver i området som gir smerter.

Dessverre får ikke alle bedring av behandlingstiltak, men studier har vist at opp til 70% kan bli bedre eller helt bra.

Dr Kristinn Eiriksson har lang erfaring med diagnostikk og behandling ac ACNES.

Pasientskjema
Nye pasienter bes fylle ut skjemaet for medisinsk informasjon og ta det med til undersøkelsen.
Last ned skjema for medisinsk informasjon her.