Skip to main content

Pasientinformasjon:
Døgnmåling av hjerterytmerytme

Om undersøkelsen

Å jakte på hjerterytmeforstyrrelser kan være utfordrende ettersom arytmisymptomer kan forekomme sjelden. Av den grunn har mange slike tester åpenbare svakheter.

Vi benytter følgende:

Holtermonitorering: 1-3 døgns rytmeregistrering.

Du får påmontert 3 ledninger som er festet til en liten boks som du henger  rundt halsen. Den er diskret under klær og lager ikke lyd. Du kan også trene som vanlig.

Utstyret registrerer hjerterytmen kontinuerlig, med mindre du tar av utstyret for å dusje, eller en av ledningene f.eks faller av under søvn (ikke helt uvanlig). 


Carnation Ambulatory Monitoring (CAM)
:
Rytmeregistreringsutstyr limes på brystsbeinet ditt og registrerer rytmen kontinuerlig i en uke. I motsetning til Holter så kan du dusje med CAM, om enn ikke direkte på utstyret. Du kan også trene som vanlig.Registreringen har ingen ledninger og er mer behagelig enn Holter.

At man kan få 7 døgns registrering øker selvsagt sannsynligheten for å fange evt arytmi. Utstyret medfører en tilleggskostnad for deg som pasient på 1600 kroner (selvkost).


Zenicor
: Er et lite håndholdt apparat som registrerer pulsen din via tomlene under eventuelle arytmianfall. 
Du bør med andre ord ha med deg denne i vesken eller lomma gjennom dagen slik at du kan aktivere den for registrering under eventuelle anfall. Du kan også trene som vanlig.

Den er lett i bruk og leies av deg som pasient på ukesbasis for 400 kroner.

Forberedelser til undersøkelsene

Ingen av disse apparatene krever noen spesiell forberedelse, og legen utarbeider en rapport i etterkant av analyse.

Private Spesialister

Private spesialister ved Moloklinikkens har korte ventetider og du kan bestille time uten henvisning fra lege.

Lars Øivind Krafft Sande

Spesialist
Hjertesykdommer
Indremedisin
Idrettsmedisin
Les mer


Mange har i dag tegnet behandlingsforsikring/helseforsikring gjennom arbeidsgiver eller privat, og tilbudet ved Moloklinikken vil kunne dekkes av slik forsikring etter henvising fra lege. Ta kontakt med forsikringsselskapet og be om henvisning til oss.