Pasientinformasjon:
Metakolin provokasjonstest

Om undersøkelsen

Testen måler luftveienes følsomhet ved at man puster inn metakolin, et luftveisirriterende stoff. Ved betennelse i luftveisslimhinnene er disse overfølsomme og reagerer for kraftig på metakolin. Overfølsomhet i luftveiene (bronkial hyperreaktivitet) er et klassisk kjennetegn ved astma, men kan også forekommefinnes ved andre tilstander.

Testen er diagnostisk viktig og bidrar til å velge riktig medikamentell behandling ogsamt som kontroll av behandlingseffekt. Ved bronkial provokasjonstest inhaleres metakolin i økende doser og luftveienes reaksjon måles. 20 % fall i FEV1 tilsier bronkial hyperreaktivitet. Testen måler også graden av overfølsomheten i bronkiene og samsvarer vanligvis med pasientens symptomer. Etter effektiv medikamentell behandling forventes mindre eller opphevet overfølsomhet.

Forberedelser til undersøkelsen

Unngå store måltider 1 time før undersøkelsen. Unngå store anstrengelser umiddelbart før undersøkelsen. Symptomkontrollerende behandling ( inhalasjonssteroider) skal ikke tas de siste 2 ukene før undersøkelsen.