Pasientinformasjon:
Spirometri

Om undersøkelsen

Spirometri er en undersøkelse som måler lungefunksjonen.

Du får på deg en neseklype før du skal puste inn i et munnstykke. Først skal du puste rolig noen ganger, deretter puste maksimalt inn og ut. Testen gjentas noen ganger for å få et pålitelig resultat.

Etterpå får du luftveisutvidende medisin og venter cirka 10 minutter før du testes på nytt.

Forberedelser til undersøkelsen

Ikke ta medisiner samme dag som testen utføres.