Pasientinformasjon:
Søvnregistrering

Om undersøkelsen

Søvnapnø (nattlig pustestans) en assosiert med blant annet høyt blodtrykk og risiko for karsykdom. Det er i økende grad rettet oppmerksomhet på dette de siste årene, og mange kan behandles med meget god effekt (pustemaskin om natten). Pasienter med søvnapnø vil ofte oppleve at de er tunge i hodet om morgenen og trette på dagtid.

Søvnregistrering vil avdekke om du har søvnapnø, eventuelt hvilken type og om du har så alvorlig sykdom at du trenger behandling. Mange med søvnapnø snorker, men ikke alle som snorker har søvnapnø.

Du vil få påmontert registreringsutstyr som du skal ha på hjemme i forbindelse med søvn og må levere utstyret tilbake neste dag for analyse.

Forberedelser til undersøkelsen

Ingen forberedelser er nødvendig for denne undersøkelsen.

Private Spesialister

Private spesialister ved Moloklinikkens har korte ventetider og du kan bestille time uten henvisning fra lege.

Lars Øivind Krafft Sande

Spesialist
Hjertesykdommer
Indremedisin
Idrettsmedisin
Les mer


Mange har i dag tegnet behandlingsforsikring/helseforsikring gjennom arbeidsgiver eller privat, og tilbudet ved Moloklinikken vil kunne dekkes av slik forsikring etter henvising fra lege. Ta kontakt med forsikringsselskapet og be om henvisning til oss.